125 jarig jubileum

                                                       1898 – 2023

Nog even en het jubileumjaar gaat van start! We hebben leuke activiteiten in het verschiet om er een onvergetelijk feestjaar van te maken.

We willen het jubileum ook aangrijpen om een beroep te doen op alle Wormerveerders en alle mensen die het park een warm hart toedragen.

Het huidige consumptiehuisje stamt uit ong. 1930 en is in slechte staat. Het moet nodig vervangen worden, maar daar heeft de vereniging niet de financiële draagkracht voor.

Architect Patriek Duisdecker van FKG architecten heeft onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het consumptiehuisje uit 1930 en vóór 1930 het zogenaamde verversingshuisje. FKG architecten bekijkt mogelijkheden voor een passend nieuw huisje. Met respect voor de geschiedenis, maar waar de eisen van de tegenwoordige tijd in worden verwerkt.

Voor nieuwbouw hebben we geld nodig, veel geld. Uiteraard wordt de gemeente gevraagd om een bijdrage in de kosten, maar die bijdrage is niet voldoende om alles te financieren.

Daarom heeft de vereniging uw hulp nodig!

Wat kunt u doen?

Donatie/ lidmaatschap:

Graag maken wij u nog even attent op de contributie als lid in 2022 van minimaal 7,00 euro per jaar.

Ook zijn andere donaties van harte welkom in verband met ons 125 jarig jubileum.               Wij streven naar een nieuw consumptiehuisje. Daarvoor is geld nodig…veel geld.

Wilt u ons een cadeautje geven? Dat kan, wij zijn met iedere euro blij.                                                                         Ons rekeningnummer is:

                       NL 94 INGB 0002 0653 98 t.n.v. Wilhelminapark Wormerveer

                                                                      o.v.v. Cadeau 125 jaar
OF:

De vereniging Wilhelmina park is ANBI erkend. Dit betekent dat uw lidmaatschap of donatie onder speciale belastingregels valt en aftrekbaar van de inkomstenbelasting is.