ANBI

ANBI
Onze vereniging is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Voor alle publicatie die hiermee samenhangt verwijzen wij naar:

http://www.kennisbankfilantropie.nl/