Huisregels

In het Park gelden de volgende “huis” regels:

* Aanwijzingen van de parkwachter dienen onverwijld te worden opgevolgd.
* Het is niet toegestaan te fietsen( en bromfietsen) in ons park, vanwege de veiligheid van mens en dier.
* Maak gebruik van de afvalbakken en laat het park netjes achter.
* Open vuur of barbecue in het park is niet toegestaan.
* Veroorzaak geen overlast voor de buurt en het park.
* Honden worden niet toegestaan in het park.
* Het park is overdag vrij toegankelijk voor publiek van 8.00 tot 20.00 uur.
* In de wintermaanden sluit het park om 18.00 uur.
* Bij storm(-achtige) wind wordt het park voor uw en onze veiligheid gesloten.
* Activiteiten voor commerciële doeleinden in het park, mogen alleen na schriftelijke toestemming van het
bestuur uitgevoerd worden.

Afwijken van deze regels mag enkel met schriftelijke toestemming van het bestuur.

Wilt u iets vieren in het park?
Dat kan, met in achtneming van de bovenstaande regels en de hieronder staande extra “feest” regels:

* Toiletten mogen worden gebruikt. Zij dienen weer schoon te worden opgeleverd.
* Het is mogelijk om partytenten, biertafels en/of stoelen te huren.
* Mechanische versterkte muziek mag niet buiten het park te horen zijn.
* Vanaf 20.00 uur mag geen muziek meer worden gespeeld.
* Voor muziek in het park moet een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente.
* Tijdens de activiteiten mag er geen sterke drank worden geschonken.        * Feestartikelen zoals rozenblaadjes, confetti ( confettikanonnnen) evanals vuurwerk zijn/is niet toegestaan.

Op zondagochtend, woensdagavond en donderdagmiddag, maakt de club de Petanque meestal gebruik van het park, met name het gebied rond de muziektent.

Ook hier geldt weer dat afwijken van deze regels enkel mag met schriftelijke toestemming van het bestuur.

Hebt u nog vragen?  Neem gerust contact met ons op!